Koučování

Co je to koučování? Metoda, které původně pochází z oblasti sportu a představuje jeden z nejúčinnějších psychologických nástrojů v osobním rozvoji

Koučováním lze zlepšit kvalitu vašeho života a dosáhnout konkrétního cíle ve vymezeném čase.

Koučování umožňuje:

  • uvolnit a naplno využít vnitřní potenciál člověka
  • dosáhnout konkrétních cílů v libovolné oblasti našeho života v daném čase
  • posunout se v životě dále a s úsměvem na tváři
  • typicky se může jednat o změnu: v oblasti práce, volného času, osobních vztahů, vnitřní motivace, osobní spokojenosti a naplněného života

Koučování je vhodné ve všech oblastech, kde vnímáte, že je třeba dosáhnout pozitivní změny.

Co je nezbytné pro koučování?

Základním klíčem je vaše vnitřní motivace a chuť po změně a aktivní zájem posunout se ve svém životě dále.

Jak koučování probíhá?

Koučování se skládá ze 3-4 sezeních v pravidelných rozestupech (2-4 týdny) dle dohody.

Sezení trvá cca 60-90 min.

Během 1. sezení se plně zaměříme na konkrétní cíl a sestavíme individuální plán k jeho dosažení. Již při prvním setkání nalezneme konkrétní kroky ke změně a vyrazíme společně na cestu.

Kouč vystupuje v roli průvodce na cestě a pomáhá koučovanému se zaměřit a rozkrýt cesty k dosažení cíle. Společně se domluvíme na akčních krocích. Během dalších setkání se kroky průběžně vyhodnocují a upravují dle potřeby, abychom dosáhli konkrétního cíle v daném čase.

Je důležité nezaměňovat koučování za mentoring - kouč během sezení pomáhá podívat se na problematiku z jiného úhlu a sestavit akční kroky k dosažení cíle, které si společně vydefinujeme.

Nepředává hotové řešení - řešení vzniká společnou prací na setkání.

Kdy je vhodné koučování?

Koučování je ideální metoda, když máte konkrétní oblast ve svém životě, kterou byste chtěli zlepšit a stále nevíte "jak na to" nebo ve které dochází dlouhodobě ke stagnaci a chtěli byste ji pozvednout výše. Je třeba mít motivaci pro změnu, protože bez chuti po změně se "samo" nic nezmění. :)

Odborné vzdělání:

  • Certifikace: Specifický výcvik pro kouče - profesionální koučovací výcvik s akreditací International Coach Federation - Masarykův ústav vyšších studií ČVUT (akreditace) - od r. 2019
  • absolvován 2 semestrální kurz Koučování v rámci katedry Psychologie FF UK (v minulosti člen KoučUK)
  • praxe v koučování od r. 2014

Chcete-li se domluvit na termínu setkání, kontaktujte mne prosím prostřednictvím formuláře zde.