O mně ve zkratce

Od r. 2005 se věnuji fenoménu tzv. zážitků mimo tělo (OBE), lucidních snů a rozšířeného vědomí.

 • Aktivně jsem zažíval OBE po dobu 7 let.
 • 2005-současnost - konzultuji tématiku zážitků mimo tělo (astrální cestování; OBE), lucidních snů a rozšířených stavů vědomí. Pořádám přednášky, semináře a besedy pro laickou i odbornou veřejnost. Zaměřuji se především na přínos, které tyto zážitky mohou mít na náš běžný život.
 • 2019: realizování a úspěšné obhájení vlastního výzkumu zaměřeného na zážitky mimo tělo na akademické půdě Univerzity Karlovy
 • 2015 - současnost: člen Správní rady, konzultant a lektor v Diabasis z.ú. - nezisková psychoterapeutická organizace zaměřená na pomoc lidem s tzv. psychospirituální krizí a sdružující odborníky v oblasti transpersonální psychologie (psychology, terapeuty, psychiatry a spolupráci s ústavy)
 • 2014 - současnost: věnuji se arteterapii s využitím pro osobní rozvoj a psychologické metodě koučování
 • 2010-2012 založení a vedení otevřené skupiny v Praze
  • pravidelné setkávání, otevřený prostor ke sdílení zkušeností z celého spektra od meditací a zážitků rozšířeného vědomí až po různé psychologické přístupy
 • 2008-2011 spoluzaložení a moderování nového webového fóra
 • 2005-2008 spoluzaložení a moderování nejznámnějšího webového fóra s tématikou astrálního cestování, LD a rozšířených stavů vědomí v ČR  - došlo ke smazání
  • publikování článků, moderování diskuze a pořádání celorepublikových setkání

Odborné vzdělání:

 • absolvované studium Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze rozšířené o předměty z katedry Psychologie FF UK
 • Certifikace: Specifický výcvik pro kouče - profesionální koučovací výcvik s akreditací International Coach Federation - Masarykův ústav vyšších studií ČVUT (akreditace)
 • absolvování sebezkušenostních seminářů (rozsah 5-12 měsíců): Arteterapie a Artefiletika, Osobní koučování (v minulosti člen KoučUK), Základy psychoterapie, Buddhismus,
 • další semináře v krátkodobém rozsahu zaměřené na tuto tématiku

Cesty:

 • Od r. 2006 pravidelné putování českou krajinou
 • 2010 Camino de Santiago - absolvování 2 měsíční cesty do Santiaga de Compostela a dále na "konec světa"
 • 2012 Cesta do Himalájí a severní Indie (viz. zde)
  • 6 týdnů v Nepálu - trek kolem Annapuren a zdolání nevyššího průsmyku světa Thorong La (5,416 m) 
  • 5 měsíců v severní Indii - významná místa se životem Buddhy, Dharamsala (výuka buddhismu v Tibetan Works and Archives), sikhský Zlatý chrám v Amritsaru, a Ladakh - putování po buddhistických klášterech, trek údolím Markhy

Ve svém životě se snažím neustále rozvíjet a aplikovat nové poznatky a principy a posouvat se tak dále.

O mně delší příběh

V mém životě mne vždy zajímalo "něco víc", avšak zlomovější okamžik nastal v 12 letech se ke mně dostala kniha Daleké Cesty od R. Monroa. Ve své knize popisoval své začátky, kdy spontánně opouštěl své fyzické tělo (OBE) a jak se tuto zkušenost naučil ovládat. Poprvé jsem se setkal s tématikou zážitků mimo tělo (astrálního cestování; OBE), avšak ve zmíněné knize nebyl žádný postup "jak na to". O pár let později ke mně přišlo astrální cestování znovu a tentokrát i s metodami a technikami, jak těchto stavů dosáhnout.

Začal jsem pravidelně cvičit a učit se i ze svých neúspěchů. Zároveň se zážitky mimo tělo jsem cvičil i na lucidní (vědomé) snění. Lucidní sny jsem si osvojil zhruba do měsíce, avšak na zážitky mimo tělo jsem cvičil cca 4 měsíce, než se mi poprvé podařilo. Krátce poté jsem se naučil mít OBE již pravidelně. Otevřel se přede mnou nový svět a nové možnosti. Informací nebylo mnoho a ty, jež byly k dispozici, byly dosti zavádějící. Začal jsem se učit přímo ze svých zkušeností a zážitků tam. Můj primární cíl bylo naučit se a dozvědět, co nejvíce o světě, energii a všem kolem nás.

Po 4 letech aktivního cestování se mé zážitky prohloubily na novou úroveň, kterou jsem pracovně nazval "paralelní reality". V zážitcích jsem prožíval naší realitu, ale "dopředu" a v různých alternativních scénářích, kdy některé z nich se poté staly. Zkoumáním těchto realit a učením se z nich jsem strávil zhruba další 3 roky.

 

 

Shodou náhod se ke mně po letech dostala kniha o kvantové mechanice, popisující na teoretické bázi stejné jevy i se stejným "štítkem" - paralelní reality.

Celkově jsem aktivně zažíval zážitky mimo tělo zhruba 7 let než jsem měl pocit, že jsem se v daný moment naučil, co jsem mohl, a je třeba jít dále. Zaměřil jsem se tedy na život teď a tady.

Za týden cvičení pozornosti jsem se naučil více než za zmíněných 7 let. Často proto říkám, že OBE je zbytečné. Pokud vás však zážitky mimo tělo opravdu lákají a vnímáte, že přesně tudy chcete jít, stačí jen začít cvičit a popřát vám hodně štěstí při cvičení. Na druhou stranu tato zkušenost není nezbytná a je dobře známé, že cest k cíli vede mnoho.

V určitém momentu svého života jsem vnímal, že potřebuji navštívit Himálaje, a tak jsem se na jaře roku 2012 vydal sám vstříc nejvyššímu pohoří světa. Strávil jsem 6 měsíců v Nepálu a severní Indii v oblasti Ladakhu. Zdolal jsem nejvyšší průsmyk světa v oblasti Annapuren a navštívil většinu míst spojovaných se životem Buddhy.  Putoval jsem po posvátných místech, meditoval a vnímal myšlenky a Život kolem sebe.  Po návratu z cest jsem se začal věnovat činnostem, ke kterým mě táhne mé srdce dodnes. (více o mém putování zde)

V průběhu času jsem přišel do kontaktu s mnoha tématy a směry od práce s energií těla, meditací, autogenního tréninku, relaxačních cviků, zaměření pozornosti, práce s energií v krajině až po buddhismus, původní islám a křesťanství, šamanismus, kvantovou fyzikou, psychologii, řeckou filosofii, transpersonální psychologii a mnoho dalšího.

Momentálně se osobně více zajímám o psychologii koučování, arteterapii a práci se skupinou.

Nerad bych vytvářel iluzi, že jsem tzv. pán na obláčku. Jsem prostě jen člověk, který zde žije, jak nejlépe umí, a který se snaží vnímat každý okamžik. Neustále si skrze různé vlivy a překážky uvědomuji, na čem je třeba dále zapracovat a v čem se posunout dále.

Učení se a posouvání nás samých je neustálý proces, ve kterém tím nejlepším učitelem a zrcadlem zároveň, je náš vlastní život a zda jsme v něm šťastní.

Přeji vám šťastnou Cestu životem!

Tom Poutník

Konzultace

Máte-li zájem o osobní setkání a konzultaci, klikněte zde a vyberte si, co Vás oslovuje nejvíce.