Základní informace

Tento článek pojednává o základních informacích fenoménu zážitků mimo tělo (astrální cestování, OBE).

Zážitky mimo tělo nebo-li Out-of-body experience (OBE v angl. literatuře) je zážitek rozšířeného stavu vědomí, kdy subjektivně vnímáme, že naše vědomí "opouští" fyzické tělo a  "cestuje" po tzv. astrálu. Je možné jej dosáhnout po větším meditačním tréninku a oproti lucidnímu snění se může odehrávat v NREM fázi (non-rapid-eye movement). Zároveň obdobné zážitky mají lidé, jež zažili tzv. zážitky blízké smrti (Near-death-experience, NDE),  častý je popis pozorování zvrchu svého těla, odvoz sanitkou apod. V textu užívám zkratek AC (astrální cestování) či OBE (Out-of-body Experience).

V ČR  je běžně rozšířen výraz astrální cestování. Tento pojem pochází historicky z tradic spiritualismu a hermetismu a rozhodl jsem se užívat lépe vystihující název - zážitky mimo tělo - volný překlad v zahraniční hojně užívaného pojmu Out-of-body experience. Ve starších článcích zde na webu se setkáte s pojmem astrální cestování.

Lucidní snění nebo-li Lucid-dreaming (LD) označuje stav, kdy si spící člověk uvnitř svého snu uvědomí, že spí, a v tento moment může plně změnit snový děj, prostor a vše kolem sebe. Jeho fyzické tělo nadále spí, avšak člověk je ve snu plně probuzen. Probíhá především ve fázi REM (rapid-eye-movement) - fáze, kdy se nám zdají sny. V textu užívám zkratky LD z angl. lucid dreaming.

Astrál - obecně představuje označení pro celou matrici, ve které se vše odehrává a ve které se nacházíme i v tomto okamžiku. Je to nekonečný prostor/energie, jež má různé vibrační vrstvy - tzv. nižší či vyšší světy a vše se v něm odehrává.

Během cvičení na zážitky mimo tělo (OBE) či lucidní snění dochází k postupnému nárůstu našeho uvědomění v této matrici - astrále, takže poté máme čím dál tím více lucidních snů či později astrálního cestování.

Jaký je hlavní rozdíl mezi zážitky mimo tělo a lucidními sny? Hlavní rozdíl je především v tom, že při běžném snu či vědomém (lucidním) snění, se naše "vědomí" nalézá v našem soukromém malém prostoru v astrále - prožíváme děj snu a nejsme v žádné interakci s okolním astrálem. Ve snu se nám mohou zobrazit naše nevědomé procesy, útržky z našeho dne, naše strachy a obavy a mnoho dalšího. Avšak jsme v interakci pouze se snem a jeho prostorem a limity. Při OBE naopak můžeme cestovat po celém prostoru astrálu a všech jeho vrstvách. Pouze v krátkosti uvedu, že je možné cestovat kamkoliv na planetě stejně jako do jiných světů a vibračních úrovní. Záleží zde pouze na praxi a vnitřním vývoji daného člověka.

V začátcích OBE (zážitků mimo tělo) lidé nejčastěji popisují zážitky vznášení se po pokoji a pozorování svého ležícího fyzického těla. Lidé mohou zažívat problémy s pohybem (Při OBE nemáme fyzické tělo - jsme pouze jako energetický shluk/vědomí) nebo s přemírou informací - vidění 360° naráz apod. Vše se dá vyřešit vcelku jednoduše, zaměřením pozornosti a koncentrací na pohyb na jiné místo či zaměření na jeden podnět. 

Astrální prostor je možné rozdělit podle vibrační úrovně na pomalu vibrující vrstvy (subjektivně možné označit jako "negativní") a vrstvy vysokovibrační (subjektivně "pozitivní"). Náš svět se vibračně nalézá zhruba v polovině spektra. Je možné se domnívat, že odtud pochází pojetí nebe a pekla (vyšších a nižších světů), jež známe z mnoha kultur.

Vysokofrekvenční světy se mohou jevit jako nekonečný bílý prostor plný lásky. Nižší světy jsou naopak pomalejší a "hustší". Avšak vše se skládá ze základní matrice astrálu/energie (jež je neutrální) a liší se pouze její frekvence.

Momentálně naše fyzická těla a vše kolem nás osciluje na určité frekvenci a naše fyzické smysly nám z celého spektra umožňují vidět pouze to, co vnímáme nyní skrze 5 základních smyslů. Zvířata mají vnímatelné spektrum např. posunuté a slyší či vidí věci, jež my běžně nevnímáme (kočky či psi běžně reagují na něco, co zde "není"; obchází neviditelnou překážku apod.).

Lze to metaforicky přirovnat ke klavesám na piáně. Naše smysly nám nyní umožňují vnímat 5 kláves, kočky vnímají 3 obdobně jako my, avšak 2 klávesy mají posunuté a mohou tak vnímat i jemnější podněty (frekvence je vyšší). Meditační praxí lidé mohou dosáhnout rozšířeného vědomí a "zaktivnit" si vnímání i dalších kláves. Při meditační praxi pro astrální cestování dochází postupně k zaktivnění a zprůchodnění energetického systému člověka (čakry a meridiány). Je možné vnímat vibrace, návaly tepla, slyšet zvuky, tlak v místě bloku atd. Tělo se pouze přizpůsobuje a nastavuje na novou úroveň vnímání. Jedná se o klasické průvodní jevy, jež popisuje mnoho lidí v začátcích své praxe.

Tom Poutník

Rád bych uvedl, že vše, co zde uvádím, vychází z mé přímé zkušenosti, avšak nekladu si žádný nárok na to, že se musí jednat o nezpochybnitelnou pravdu.

Konzultace

Máte-li zájem o osobní setkání a konzultaci, klikněte zde a vyberte si, co Vás oslovuje nejvíce.