Spolupráce

Chcete mne oslovit s nabídkou přednášek, rozhovoru, natáčení či spolupráce v jiné formě? Neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím emailu uvedeném níže.

Odpověď obdržíte většinou do 2 dnů.

Pouze výjimečně jsem na cestách a mimo připojení, v tom případě lehce déle.

Zprávu zašlete prosím na:

email: tom.poutnik@gmail.com

předmět zprávy: Spolupráce

Těším se na spolupráci!

Tom Poutník

V minulosti jsem spolupracoval především formou přednášek, workshopů či rozhovorů s následujícími organizacemi a periodiky:

 • Česká Transpersonální Konference v Praze - odborná konference pro psychology a psychiatry pořádaná v r. 2016
 • Diabasis z.ú. - nezisková psychoterapeutická organizace
 • Celostní Medicína - web
 • Gymnázium Nad Alejí - studentský festival Plejády
 • Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského - studentstký festival Jeden svět v Truhle
 • KultiVAR - kulturní prostor
 • Hnízdo snů - kulturní prostor
 • Nová Galerie - kulturní prostor
 • Záhady Života - časopis
 • Phoenix - časopis
 • Nový Prostor - časopis
 • Eniologie člověka - časopis
 • Yoga & Dance Festival - Ostrava 2018
 • Víkend s Bohem - divadelní představení
 • CVVZ - celostátní vzájemná výměna zkušeností v r. 2015-16
 • Redakce Cez Okno - web
 • Festival Bylinkové Dny
 • Gosha - občanské sdružení
 • Alue a další

Aktuálně pořádám přednášky pro laickou i odbornou veřejnost a v poslední době i pro studenty středních škol a gymnázií.