Praxe

Jak cvičit na zážitky mimo tělo a dosáhnout Out-of-body Experience? 
 
Základním předpokladem pro OBE je hluboké uvolnění fyzického těla, které vede až do stavu transu či spánkové paralýzy. Uvolnění se dosahuje pomocí různých vizualizačních technik (I.). Jakmile dosáhneme tohoto stavu, pomocí dalších vizualizačních technik (II.) můžeme "opustit naše tělo" a dosáhnout stavu OBE.
 

I. vizualizační techniky - uvolnění

Modrý mrak
Představuje velmi dobré uvolňovací cvičení. Ležíme na zemi na zádech (abychom neusnuli), a postupně "prodýcháváme" jednotlivé části našeho těla a uvolňujeme. Začneme od nohou. Z hluboka dýcháme a s každým nádechem a výdechem si představujeme, jak se postupně stále více a více uvolňuje dané místo (např. levé chodidlo) až jej takřka přestáváme vnímat. Poté se zaměříme na pravé a postup zopakujeme. Dále uvolňujeme lýtka, kolena, stehna, zadek, břicho, bederní oblast, oblast ramen a zad, ruce, předloktí, celé paže, hrudník, krk až po svaly v obličeji.
 
Jakmile je celé tělo uvolněné, můžeme proces zopakovat, ale tentokrát již po větších celcích - celá levá noha, prává noha, břicho s hrudníkem, celá záda, paže, hlava. Naše tělo se stává stále více uvolněnější a lehčí a postupně plně přestáváme vnímat jednotlivé části. Celý proces si můžeme představit i v nějaké barvě - např. v modré, zelené či zlaté. S každým nádechem se dané místo naplňuje tímto světlem a stále více uvolňuje. 
Na závěr přichází vizualizace modrého mraku a jak postupně od chodidel naprosto prochází a zahaluje celé naše tělo a všude, kde jej zakryje, dochází k ještě jednou tak velkému uvolnění a přestáváme vnímat své fyzické tělo.
 
Studna - schody
Další metodou je studa či schody. Během této vizualizace ležíme opět na zemi na zádech na tvrdší podložce a představujeme si, že padáme do hluboké studny. Studna má jednotlivá patra, která jsou popsána 50, 49, 48, 47... až do 3, 2, 1, 0. Pomalu padáme studnou a s každým patrem dosahujeme hlubšího a hlubšího uvolnění, naše tělo se více a více uvolňuje až se uvolní plně. Nezáleží úplně na tom, zda dopočítáme do 0 nebo nikoliv. Důležité je, že s každým patrem se rapidně zvětšuje celkové uvolnění. Při dopočítání do 0 je možné příp. zopakovat.
Schody jsou pouze jinou formou studny, místo pozvolného padání, scházíme po schodech po jednotlivých patrech, která jsou opět očíslovaná 50, 49, 48, 47 ... až do 3, 2, 1, 0 a s každým patrem sde prohlubuje uvolnění. 
 
V této fázi je možné vnímat vibrace, návaly tepla, slyšet zvuky atd. Jedná se o běžné průvodní jevy, které se při cvičení mohou vyskytnout. Dochází k zprůchodnění jemných energetických drah v těle (čakry a meridiány).
 

II. vizualizační techniky - "opuštění těla"

Poté, co jsme již uvolnili naše fyzické tělo a přestáváme jej vnímat, můžeme přejit k další fázi - II. vizualizacím, které mohou vést k opuštění těla.
 
Houpačka
Je metoda, která pracuje s představou, že jsme na závěsné houpačce a houpeme se dopředu a dozadu. Houpáním "rozhoupáme" i své vědomí a dosáhneme zážitku mimo tělo.
 
Přenos vědomí
Jedná se o vizualizaci, kdy si nad naším fyzickým tělem ve výšce cca 50 cm představujeme naše energetické tělo a postupně do něj přenášíme své vědomí z těla. 
 

Závěr

Na internetu jistě naleznete mnohé další metody, jak dosáhnout tzv. astrálního cestování, důležitý je zde vždy princip uvolnění fyzického těla a dále vizualizace na "výstup" z těla. Metody, které zde uvádím, jsou postupy, které jsem sám osobně cvičil a osvědčily se mi nejvíce. Doporučuji vybrat si metody, jež vám vyhovují a setrvat u nich, přemíra metod je někdy spíše na škodu. Navíc neexistuje metoda, jež by vám zaručila dosažení OBE.
 
Každý je zde opravdu individuální a záleží jen na něm samém a jeho vlastním vnitřním vývoji a připravenosti. Je možné, že budete cvičit několik měsíců než poprvé "vycestujete", je dobré mít tedy dobrý záměr, proč tuto zkušenost vlastně chcete (viz. zde), a učit se i ze svých neúspěchů. Každé cvičení - především neuspěšné - vás může posunout dopředu, zkuste proto vnímat, co se s vámi děje, jaká je vaše energie a další projevy a co můžete příště udělat jinak.
 
Když budete chtít zkonzultovat své zážitky či pomoci se cvičením, můžete mne kontaktovat a domluvit se na  osobním setkání
 
Přeji Vám hodně úspěchů při cvičení!
 
Tom Poutník

Konzultace

Máte-li zájem o osobní setkání a konzultaciklikněte zde a vyberte si, co Vás oslovuje nejvíce.