Seminář v Chrudimi - poděkování

V minulém týdnu jsem se zúčastnil několikadenní vzájemné výměny zkušeností v Chrudimi. Setkali se zde lidé, kteří pracují s dětmi, a vzájemně si předávali inspirace a tipy na další aktivity.

Lektoroval jsem nakonec i já a měl jsem zde seminář o Lucidních snech. Mluvil jsem o lucidních snech jako cestě k poznání sebe sama. Bavili jsme se o různých technikách, jak využít již běžné sny jako zrcadlo vnitřních stavů a jak pomocí LD zpracovat své strachy uvnitř. Krátce jsme zmínili i tématiku OOBE (out-of-body experience). Velmi mile mne překvapila velká účast a zájem o tuto problematiku, nakonec nestačily ani židle v sále a někteří museli sedět na zemi.

Chci moc poděkovat všem organizátorům a všem, kteří byli v sále, za super atmosféru a jsem moc rád, pokud vám to přineslo trochu inspirace.

Přeji všem hodně úspěchů!

Tom Poutník