Základní astrál a pohyb

Základní astrál

Během astrálního cestování se můžete dostat do tzv. "základního" astrálu, kde budete v místě, kde se bude rozkládat nekonečný tmavý prostor (může být i světlý). S tímto prostorem se můžete setkat již během cvičení na AC nebo částečně i v lucidních snech.

O co se tedy jedná. Je to jakýsi základní astrální "meziprostor", jakási matrice, která je v pozadí všech astrálních světů a míst. Tvoří jakousi základní křižovatku, ze které můžete cestovat dál. (můžete zde také zůstat a setkat se s různými bytostmi, příp. s jinými cestovateli atd)

Pro lepší představu si ho můžete představit jako nekonečný prostor, ve kterém pluje bezpočet bublin - světů. Přijdete na tuto základní křižovatku a zaměřením vašeho vědomí se můžete přesunout kamkoliv, na jakékoliv místo jen chcete. Matrice (prostor) propojuje všechny místa a v zásadě je to základní prostor, ve kterém se vše odehrává.

Rozdělení základního astrálu:

Tmavý - je pravděpodobně nejčastější, se kterým se můžete na svých astrálních cestách setkat. Je to dáno jeho nižší, a tím i nám bližší, vibrační úrovní. Nijak ho to ale neomezuje (co se týče poučení pro vás), vesměs jsou s ním spojené všechny možné sféry a světy, které jsou na podobné vibrační úrovni nebo případně i nižší než je ta naše.

Světlý - sem se dostanete zpočátku spíše výjimečně (tím vás ale nechci odrazovat :-) ). Je to místem vyšších světů a sfér. Můžete zde narazit na vyšší bytosti a entity a sem mimo jiné spadá i tzv. "Atmická dimenze" (zde se můžete setkat s dušemi zemřelých) či tzv. "Budhistická dimenze" (nekonečný světlý prostor plný lásky, který vám při prvním příchodu může připadat, že jste našli Boha /avšak je to jen specifikum daného prostoru/ :-) ).

Je zde ještě jedna zajímavost, čím zářivější je prostor kolem vás, tím jste co se týče vibrační úrovně výše.

Zda bude okolní prostor kolem vás světlý či tmavý záleží na celkové vibrační úrovni vás samotných a vašem momentálním naladění. Avšak jak jsem již psal výše, pokud budete převážně v nižších, rozhodně to není na škodu. Pro vaše poučení a celkovou výuku je vždy nejvhodnější právě ten, který vás zrovna obklopuje.
 

Pohyb v astrálu

Základem pro váš pohyb je vždy zaměření vaší mysli,můžete jej podpořit i pomocí vizualizace. Když budete chtít zaletět na nějaké předem určené místo či navštívit konkrétního člověka, klíčem je vždy zaměřit se na jeho energii a okamžitě vás to tam zanese. Lze to připodobnit i k jakýmsi skokům.

Jste v bodě A, zaměříte se na energii konkrétního místa B a "skočíte" (bude vás to táhnout k té dané energii), ocitnete se v bodě B.

Pokud se budete chtít setkat např. s duchovním průvodcem a učit se od něj, stačí se na něj opět pouze zaměřit a ihned vás to zanese na dané místo.

 Vhodným vstupním předpokladem je osvojit si ovládání vlastních myšlenek, abyste se mohli libovolně zaměřit na cokoliv chcete. Během astrálního cestování každá vaše myšlenka se stává činem, ihned se děje. Není tedy možné si danou situaci "rozmyslet", vaše myšlenky se zde okamžitě materializují.
K tomu vám mohou pomoci různé koncentrační techniky, které vás naučí jak postupně utišit své myšlenky či ponechat pouze jedinou.

Návrat do těla

Nastává buď spontánně, zpočátku většinou mnohem dříve než byste chtěli (existují ale i výjimky) nebo pokud z nějakého důvodu už nechcete v astrálu déle setrvávat, nejpřímější cestou zpět je zaměření se na pohyb s určitou částí fyzického těla.

Například budete-li v nějakém již stvořeném světě a budete se chtít vrátit zpět, můžete se buď pozvolna navrátit k fyzickému tělu a zaplout do něj zpět (třeba i chvíli pozorovat okolí)

nebo se navrátit okamžitě zaměřením vaší pozornosti na pohyb vašeho fyzického těla např. palce u nohy. Chvilku může trvat než s ním skutečně pohnete. Pokud se ihned nehýbe, vytrvejte v zaměření vaší pozornosti, návrat může trvat i 2 min (fyzické tělo je během cestování hluboce uvolněné ve spánkové paralýze či transu).

Přeji Vám hodně úspěchů při cvičení! :-)

Tom Poutník

 

Konzultace

Máte-li zájem o osobní setkání a konzultaci, klikněte zde a vyberte si, co Vás oslovuje nejvíce.